Register
Registration open until 26 Jul 2021
Date
09 Aug 2021 (All day) to 12 Aug 2021 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Vận Động Và Tạo Ảnh Hưởng Chính Sách
Language
Vietnamese
Course fee
VND 10,500,000 (excluding tax)

Vận Động Và Tạo Ảnh Hưởng Chính Sách

Ai có thể tham gia
Các cán bộ tham gia công tác vận động, phát triển năng lực cho tổ chức xã hội dân sự, các chương trình nâng cao năng lực quản trị hoặc tính minh bạch. Cán bộ của các mạng lưới, liên minh, hiệp hội hoặc công đoàn, những người chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và nhóm đối tượng mục tiêu.

Phương pháp
Các phương pháp và kỹ năng tập huấn có sự tham gia và tương tác sẽ được áp dụng trong suốt khóa học. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên sẽ có cơ hội trình bày, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tại chỗ dựa trên các tình huống, trường hợp cụ thể của chính tổ chức/chương trình/dự án của mình. 

Register here

Ask the trainer

  • Expertise
    • Custom Designed Training
    • Evaluation

    Hoai Nguyen

    Trainer/Consultant

For further information, please contact:

Our office in the Vietnam

+84 (0)24 6258 4438Get in contact

“Khóa học này không chỉ cung cấp cho chúng tôi bức tranh toàn cảnh của toàn bộ quá trình vận động chính sách, mà còn chia nhỏ quy trình vận động thành các bước nhỏ dễ hiểu và dễ thực hiện."