Register
Registration open until 02 Nov 2021
Date
16 Nov 2021 (All day) to 19 Nov 2021 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Kỹ Năng Điều Phối Và Giảng Dạy Trong Hội Thảo Và Tập Huấn
Language
Vietnamese
Course fee
VND 10,500,000 (excluding tax)

Kỹ Năng Điều Phối Và Giảng Dạy Trong Hội Thảo Và Tập Huấn

Ai nên tham gia
Các giảng viên, giáo viên, điều phối viên tham gia vào việc thiết kế và thực hiện các hội thảo, tập huấn. Những cán bộ mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình thông qua việc xây dựng những kĩ năng giảng dạy và điều phối.


Phương pháp
Các phương pháp và kỹ năng tập huấn có sự tham gia và tương tác sẽ được áp dụng trong suốt khóa học. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên sẽ có cơ hội trình bày, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tại chỗ dựa trên các tình huống, trường hợp cụ thể của chính tổ chức/chương trình/dự án của mình. 

Contact details
We will use the details provided here to contact you regarding the course.
First name as in passport.
Last name as in passport.
(if different from name in passport)
If you are an independent consultant, please type 'Independent Consultant'.
Payment
Please note that we can only hold a place for you once we have received payment for the course.
Additional requirements
If yes, please give your arrival and departure dates: