Register
Registration open until 28 Sep 2021
Date
12 Oct 2021 (All day) to 15 Oct 2021 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Lồng Ghép Giới Trong Các Chương Trình/Dự Án Phát Triển
Language
Vietnamese
Course fee
VND 10,500,000 (excluding tax)

Lồng Ghép Giới Trong Các Chương Trình/Dự Án Phát Triển

Ai có thể tham gia
Cán bộ hoạt động trong các chương trình/dự án phát triển, tham gia vào việc thiết kế, quản lý dự án, gây quỹ hoặc viết đề xuất dự án. Những người biết về giới và hòa nhập xã hội những mong muốn được thực hành trong thực tế. Những người đang cố gắng giải quyết sự phản kháng trong đội nhóm về các vấn đề giới, và mong muốn tìm ra giải pháp cho các vấn đề đó
 

Phương pháp
Các phương pháp và kỹ năng tập huấn có sự tham gia sẽ được áp dụng trong suốt khóa học. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên sẽ có cơ hội trình bày, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tại chỗ sử dụng các tình huống, trường hợp cụ thể của chính tổ chức/chương trình/dự án của mình. 

Contact details
We will use the details provided here to contact you regarding the course.
First name as in passport.
Last name as in passport.
(if different from name in passport)
If you are an independent consultant, please type 'Independent Consultant'.
Payment
Please note that we can only hold a place for you once we have received payment for the course.
Additional requirements
If yes, please give your arrival and departure dates: