Register
Registration open until 30 Aug 2021
Date
13 Sep 2021 (All day) to 16 Sep 2021 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Giám sát, Đánh giá và Học tập
Language
Vietnamese
Course fee
VND 10,500,000 (excluding tax)

Giám sát, Đánh giá và Học tập

Ai có thể tham gia
Giám đốc chương trình hoặc quản lý dự án, cán bộ giám sát và đánh giá hoặc chuyên gia tư vấn. Những người chịu trách nhiệm thực hiện dự án, chương trình hoặc cải tiến hệ thống giám sát & đánh giá trong tổ chức/chương trình/dự án.
 

Phương pháp
Các phương pháp và kỹ năng tập huấn có sự tham gia sẽ được áp dụng trong suốt khóa học. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên sẽ có cơ hội trình bày, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tại chỗ sử dụng các tình huống, trường hợp cụ thể của chính tổ chức/chương trình/dự án của mình. 
 

Contact details
We will use the details provided here to contact you regarding the course.
First name as in passport.
Last name as in passport.
(if different from name in passport)
If you are an independent consultant, please type 'Independent Consultant'.
Payment
Please note that we can only hold a place for you once we have received payment for the course.
Additional requirements
If yes, please give your arrival and departure dates: