Register
Registration open until 16 Jul 2021
Date
26 Jul 2021 (All day) to 29 Jul 2021 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Kỹ Năng Lãnh Đạo Và Quản Lý Con Người
Language
Vietnamese
Course fee
VND 10,500,000 (excluding tax)

Kỹ Năng Lãnh Đạo Và Quản Lý Con Người

Ai có thể tham gia
Các nhà lãnh đạo chính thức và không chính thức, những nhà quản lý ở tất cả các cấp và những người có mong muốn trở thành lãnh đạo.

Phương pháp
Các phương pháp và kỹ năng tập huấn có sự tham gia và tương tác sẽ được áp dụng trong suốt khóa học. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên sẽ có cơ hội trình bày, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tại chỗ dựa trên các tình huống, trường hợp cụ thể của chính tổ chức/chương trình/dự án của mình. 
 

Contact details
We will use the details provided here to contact you regarding the course.
First name as in passport.
Last name as in passport.
(if different from name in passport)
If you are an independent consultant, please type 'Independent Consultant'.
Payment
Please note that we can only hold a place for you once we have received payment for the course.
Additional requirements
If yes, please give your arrival and departure dates: