Register
Registration open until 21 Jun 2021
Date
05 Jul 2021 (All day) to 08 Jul 2021 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Quản Lý Dự Án Dựa Trên Kết Quả
Language
Vietnamese
Course fee
VND 10,500,000 (excluding tax)

Quản Lý Dự Án Dựa Trên Kết Quả

Ai nên tham gia
Cán bộ thuộc các tổ chức quản lí và tham gia vào các dự án và chương trình phát triển và hợp tác quốc tế hướng tới các tác động xã hội (tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân, tổ chức Liên hiệp quốc, cơ quan chính phủ). Những cán bộ mong muốn củng cố kiến thức và kỹ năng để có thể viết các đề xuất dự án có chất lượng cao, hoặc quản lý hiệu quả các dự án và chương trình hướng tới kết quả.

Phương pháp
Các phương pháp và kỹ năng tập huấn có sự tham gia và tương tác sẽ được áp dụng trong suốt khóa học. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên sẽ có cơ hội trình bày, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tại chỗ dựa trên các tình huống, trường hợp cụ thể của chính tổ chức/chương trình/dự án của mình. 

Hình thức tập huấn
Tập huấn trực tiếp. Tuy nhiên, khóa học có thể chuyển sang học online nếu tình hình dịch bệnh không cho phép.

Contact details
We will use the details provided here to contact you regarding the course.
First name as in passport.
Last name as in passport.
(if different from name in passport)
If you are an independent consultant, please type 'Independent Consultant'.
Payment
Please note that we can only hold a place for you once we have received payment for the course.
Additional requirements
If yes, please give your arrival and departure dates: