Register
Registration open until 08 Jul 2020
Date
13 Jul 2020 - 09:00 to 16 Jul 2020 - 17:00
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Advocacy and policy influencing
Language
Vietnamese
Course fee
€ 375 (excluding tax)

Vận động và tạo ảnh hưởng chính sách (API)

Đối tượng tham dự:

Các cán bộ tham gia công tác vận động, phát triển năng lực cho tổ chức xã hội dân sự, các chương trình nâng cao năng lực quản trị hoặc tính minh bạch. Cán bộ của các mạng lưới, liên minh, hiệp hội hoặc công đoàn, những người chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và nhóm đối tượng mục tiêu.

Contact details
We will use the details provided here to contact you regarding the course.
First name as in passport.
Last name as in passport.
(if different from name in passport)
If you are an independent consultant, please type 'Independent Consultant'.
Payment
Please note that we can only hold a place for you once we have received payment for the course.
Additional requirements
If yes, please give your arrival and departure dates: