Register
Registration open until 11 Aug 2017
Date
14 Aug 2017 (All day) to 17 Aug 2017 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Result-based management
Language
Tiếng Việt
Course fee
VNĐ 8.000.000 (€ 335, chưa bao gồm thuế)

Quản lý Dự án dựa trên Kết quả

Đối tượng học viên

Nhân viên của các tổ chức phát triển tham gia vào quản lý dự án, các cán bộ dự án/chương trình, các nhà phát triển cộng đồng và thúc đẩy viên/chuyên gia tư vấn cần phải nắm vững các khái niệm và công cụ trong quản lý dự án.

Contact details
We will use the details provided here to contact you only regarding the course.
First name as in passport.
Last name as in passport.
(if different from name in passport)
If you are an independent consultant, please type 'Independent Consultant'.
Payment
Please note that we can only hold a place for you once we have received payment for the course.
Additional requirements
If yes, please give your arrival and departure dates: