Register
Registration open until 15 Sep 2017
Date
18 Sep 2017 (All day) to 21 Sep 2017 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Fundraising and Social Media
Language
Tiếng Việt
Course fee
VNĐ 8.000.000 (€ 335, chưa bao gồm thuế)

Kỹ năng Gây quỹ và Truyền thông Xã hội

Đối tượng học viên

Khóa tập huấn này được thiết kế cho nhân viên trong các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức tài trợ, các trường đại học và các cơ quan chính phủ đang tìm cách để phát triển hoặc đổi mới chiến lược gây quỹ, huy động nguồn lực và truyền thông xã hội.

Contact details
We will use the details provided here to contact you only regarding the course.
First name as in passport.
Last name as in passport.
(if different from name in passport)
If you are an independent consultant, please type 'Independent Consultant'.
Payment
Please note that we can only hold a place for you once we have received payment for the course.
Additional requirements
If yes, please give your arrival and departure dates: