Các văn phòng trên toàn cầu

Đội ngũ chuyên gia toàn cầu của chúng tôi kết hợp những tiêu chuẩn quốc tế với kiến thức bản địa do đó sẽ đáp ứng thực tế công việc của bạn. Chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi luôn đánh giá chất lượng công việc, và tìm kiếm những cách tiếp cận mới nhất trên thế giới.

Văn phòng chính của chúng tôi có trụ sở tại thành phố Ede, Hà Lan. Liên hệ với các văn phòng trên toàn cầu của chúng tôi:

Tại châu Á: Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka, Myanmar và Bangladesh;

Tại châu Âu: Hà Lan, Bỉ;

Tại châu Phi: Ghana, Kenya và Cộng hòa Công-gô