Các văn phòng trên toàn cầu

Đội ngũ chuyên gia toàn cầu của chúng tôi kết hợp những tiêu chuẩn quốc tế với kiến thức bản địa do đó sẽ đáp ứng thực tế công việc của bạn. Chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi luôn đánh giá chất lượng công việc, và tìm kiếm những cách tiếp cận mới nhất trên thế giới. Liên hệ với văn phòng của chúng tôi tại Việt Nam.

MDF Asia chi nhánh Việt Nam
Địa chỉ: 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel:  +84 (0)24 6258 4438; E-mail: mdfic@mdf.nl