Đào tạo

Bạn đang mong muốn cải thiện kỹ năng của bản thân hay kỹ năng của nhóm hoặc tổ chức? MDF Training & Consultancy cung cấp nhiều khóa đào tạo về nhiều chủ đề quản lý khác nhau.

Bạn có thể tham gia vào một trong những khóa đào tạo mở của chúng tôi, yêu cầu một khóa học được thiết kế theo nhu cầu của riêng bạn hay tổ chức của bạn, hoặc liên hệ với chúng tôi để cùng tạo ra một kinh nghiệm học tập độc nhất.

 • Chúng tôi giúp đánh giá và làm rõ những nhu cầu đào tạo trên cấp độ cá nhân và tổ chức.
 • Chúng tôi lấy kinh nghiệm của những người tham gia làm xuất phát điểm cho việc học hỏi, và sử dụng thực tế của họ làm nguyên tắc hướng dẫn.
 • Chúng tôi đảm bảo một môi trường học tập xuất sắc, trong khi trách nhiệm học tập phụ thuộc vào những người tham gia.
   

Liên hệ

 

Khóa đào tạo mở

Chúng tôi tổ chức các khóa học mở với các chủ đề đa dạng như Kỹ Năng Lãnh Đạo, Kỹ năng Quản lý Nhân sự trong môi trường Quốc tế, Quản lý Dự án, Giám sát và Đánh giá, Vận động Chính sách vv. Tải lịch đào tạo khu vực châu Á của chúng tôi tại đây. Để đăng ký một khóa học cụ thể, nhấn vào nút “Đăng ký” hoặc liên lạc với  nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại Văn phòng Việt Nam. Bạn cũng có thể tham khảo một khóa học được tổ chức như thế nào tại clip này.
 

Các khóa đào tạo

Khóa đào tạo thiết kế theo nhu cầu

Mỗi tổ chức phải đối mặt với những cơ hội và thách thức khác nhau. Đó là lý do tại sao các khóa học của chúng tôi được thiết  kế đặc biệt để giải quyết những mục tiêu và năng lực của tổ chức của bạn. Các khóa đào tạo của chúng tôi bao gồm những nội dung liên quan đến quản lý, huy động nguồn lực và phát triển tổ chức. Chúng tôi cũng cung cấp khóa Đào tạo Giảng viên để bạn có thể tổ chức các khóa học của riêng tổ chức bạn và tiếp tục phát triển những chương trình mới.

 • Chúng tôi nhạy bén với những nhu cầu hiện tại và hiểu biết văn hóa, bối cảnh và thực tế của mọi khách hàng.
 • Chúng tôi lấy kinh nghiệm của những người tham gia làm xuất phát điểm cho việc học tập, và sử dụng thực tế của họ làm nguyên tắc hướng dẫn.
 • Chúng tôi đảm bảo một môi trường học tập xuất sắc, còn trách nhiệm học tập phụ thuộc vào những người tham gia.

 

Đồng thiết kế khóa học

Bạn đang tìm kiếm một đối tác để cùng tạo ra các giải pháp đào tạo nhằm vượt qua những thách thức mà tổ chức hay đối tác của bạn đang gặp phải? MDF Training & Consultancy giúp bạn thiết kế và triển khai các giải pháp đào tạo cung cấp trải nghiệm học tập độc đáo cho nhóm, tổ chức và mạng lưới của bạn.

 • Chúng tôi giúp đánh giá và làm rõ những nhu cầu học tập trên cấp độ cá nhân và tổ chức.
 • Chúng tôi sử dụng những kiến thức và kinh nghiệm hiện có làm xuất phát điểm để phát triển các khóa đào tạo của mình.
 • Chúng tôi cung cấp lựa chọn Đào tạo Giảng viên, để bạn có thể truyền bá kiến thức trong tổ chức của bạn và tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo mới.

 

Liên hệ