Tư vấn quản lý

MDF Training & Consultancy cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý với mục đích giúp bạn quản lý một nhóm, một chương trình hay một dự án; giúp đảm bảo nguồn tài chính và gia tăng sức ảnh hưởng của tổ chức. Chúng tôi  có thể hỗ trợ bạn triển khai các buổi hội thảo xây dựng chiến lược, đào tạo nhân viên hoặc  xây dựng đội ngũ.

Chúng tôi tập trung vào việc cải thiện kết quả và gia tăng sức ảnh hưởng của cá nhân, tổ chức và đối tác. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết bên dưới về lĩnh vực dịch vụ tư vấn quản lý của chúng tôi. Hãy liên lạc ngay!
 

Liên hệ


 

Đội  ngũ chuyên gia toàn cầu
Cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn
Thiết kế theo nhu cầu
Tạo hiệu quả học tập lâu dài

 

Quản lý  Tổ chức và Nhân sự

Để làm việc hiệu quả trong một thế giới không ngừng thay đổi đòi hỏi sự lãnh đạo kiên quyết và nhạy bén, tập trung vào những kết quả cụ thể và phát triển chiến lược linh hoạt dựa trên những cơ hội và nguy cơ mới xuất hiện. Không những thế, các tổ chức cần phải có khả năng phát triển văn hóa học tập, đổi mới, và hợp tác với các bên liên quan, đồng thời trao quyền và tạo động lực cho các nhân viên của mình.

 

Quản lý Chương trình và Dự án

MDF Training & Consultancy giúp bạn quản lý các chương trình và dự án hiệu quả hơn, đồng thời áp dụng phương pháp tiếp cận tập trung vào kết quả trong tất cả các giai đoạn của dự án. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với bạn để lựa chọn những công cụ thích hợp nhất nhằm cùng nhau phát triển các chương trình và  đề xuất dự án của bạn, phát triển hơn nữa hệ thống giám sát của bạn hay thực hiện những đánh giá định hướng học tập.

 

Huy động Nguồn lực

Một bối cảnh mới có thể yêu cầu bạn hoặc tổ chức của bạn phải đa dạng hóa bản chất nguồn lực của mình. Làm thế nào để khai thác và huy động những nguồn lực  tài chính mới nhờ đó có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu cụ thể của bạn hoặc tổ chức của bạn? MDF Training & Consultancy sẽ hỗ trợ bạn hoặc tổ chức bạn trong việc ra các quyết định chiến lược, triển khai và nâng cao năng lực cũng như là kỹ năng gây quỹ cần thiết cho nhân viên.

 

Vận động Chính sách

Thực tiễn và kết quả của vận động chính sách thường khó đoán và khó nắm bắt. Đặc biệt khi những chương trình này được triển khai trong những mạng lưới phức tạp và môi trường thay đổi nhanh chóng. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho việc hoạch định và quản lý chương trình, lập kế hoạch và truyền thông hằng ngày, đo lường kết quả. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiếp sức cho bạn hoặc tổ chức của bạn và các đối tác để thiết lập, nắm bắt và học hỏi từ những nỗ lực vận động chính sách.