Về chúng tôi

 


Chúng tôi là tổ chức đào tạo và tư vấn với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ quản lý, tư vấn và đánh giá trên toàn thế giới. 

 

 
Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng dựa trên những kiến thức cập nhật và kinh nghiệm để tạo ra những hiệu quả lâu dài.

 


Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng nhưng đều có ba đặc điểm chung –được định hướng bởi các khái niệm và lý thuyết mới, có tính thực tiễn, và đưa đến những hiểu biết mới.

 


Những công cụ và phương pháp chúng tôi sử dụng đều mang tính ứng dụng cao. Đây chính là cách chúng tôi giúp các cá nhân, tổ chức và mạng lưới gia tăng những tác động xã hội tích cực mà họ mang lại!