Register
Registration open until 21 Jun 2021
Date
05 Jul 2021 (All day) to 08 Jul 2021 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Quản Lý Dự Án Dựa Trên Kết Quả
Language
Vietnamese
Course fee
VND 10,500,000 (excluding tax)

Quản Lý Dự Án Dựa Trên Kết Quả

Ai nên tham gia
Cán bộ thuộc các tổ chức quản lí và tham gia vào các dự án và chương trình phát triển và hợp tác quốc tế hướng tới các tác động xã hội (tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân, tổ chức Liên hiệp quốc, cơ quan chính phủ). Những cán bộ mong muốn củng cố kiến thức và kỹ năng để có thể viết các đề xuất dự án có chất lượng cao, hoặc quản lý hiệu quả các dự án và chương trình hướng tới kết quả.

Phương pháp
Các phương pháp và kỹ năng tập huấn có sự tham gia và tương tác sẽ được áp dụng trong suốt khóa học. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên sẽ có cơ hội trình bày, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tại chỗ dựa trên các tình huống, trường hợp cụ thể của chính tổ chức/chương trình/dự án của mình. 

Hình thức tập huấn
Tập huấn trực tiếp. Tuy nhiên, khóa học có thể chuyển sang học online nếu tình hình dịch bệnh không cho phép.

Register here

Ask the trainer

  • Expertise
    • Custom Designed Training
    • Organisation and People Management

    Hoai Nguyen

    Trainer/Consultant

For further information, please contact:

Our office in the Vietnam

+84 24 6258 4438Get in contact

“Khóa đào tạo đã giới thiệu các phương pháp tiếp cận hiệu quả giúp hiểu rõ đầu vào và đầu ra của khung logic và khung kết quả, từ đó có nền tảng vững chắc cho công tác quản lý, cũng như xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá"