Register
Registration open until 11 Aug 2017
Date
14 Aug 2017 (All day) to 17 Aug 2017 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Result-based management
Language
Tiếng Việt
Course fee
VNĐ 8.000.000 (€ 335, chưa bao gồm thuế)

Quản lý Dự án dựa trên Kết quả

Đối tượng học viên

Nhân viên của các tổ chức phát triển tham gia vào quản lý dự án, các cán bộ dự án/chương trình, các nhà phát triển cộng đồng và thúc đẩy viên/chuyên gia tư vấn cần phải nắm vững các khái niệm và công cụ trong quản lý dự án.

Register here

Ask the trainer

  • Expertise
    • Advocacy and Policy Influencing
    • Organisation and People Management

    Nguyen Thanh Huong

    Trainer / Consultant

Liên hệ với chúng tôi:

MDF Châu Á – Văn phòng Việt Nam

+84 24 6258 4438Get in contact

"Tôi thực sự thích cách tiếp cận không chỉ tập trung vào một khái niệm hoặc công cụ. Việc nhìn vào nhiều khái niệm/công cụ RBM khác nhau giúp tôi tập trung hơn vào kết quả. Sự tích hợp của tất cả những điều đó thực sự hữu ích!"