Register
Registration open until 13 Oct 2017
Date
16 Oct 2017 (All day) to 19 Oct 2017 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Disability mainstreaming
Language
Tiếng Việt
Course fee
VNĐ 8.000.000 (€ 335, chưa bao gồm thuế)

Lồng ghép, Hòa nhập Người khuyết tật trong các Dự án, Tổ chức

Đối tượng học viên

Khóa tập huấn này dành cho tất cả những ai đang làm việc trong các tổ chức phát triển quốc tế, cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và đang tham gia xây dựng chính sách, lập kế hoạch dự án, giám sát & đánh giá hoặc thực hiện dự án.

Register here

Ask the trainer

  • Expertise
    • Advocacy and Policy Influencing
    • Organisation and People Management

    Nguyen Thanh Huong

    Trainer / Consultant

Liên hệ với chúng tôi:

MDF Châu Á – Văn phòng Việt Nam

+84 24 6258 4438Get in contact

“Khóa học rất hữu ích, đặc biệt là được lắng nghe kinh nghiệm từ một trong những giảng viên mà chính cô ấy cũng là người khuyết tật.”