Register
Registration open until 06 Dec 2021
Date
13 Dec 2021 (All day) to 16 Dec 2021 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Lồng Ghép Giới Trong Các Chương Trình/Dự Án Phát Triển
Language
Vietnamese
Course fee
VND 10,500,000 (excluding tax)

Lồng Ghép Giới Trong Các Chương Trình/Dự Án Phát Triển

Ai có thể tham gia
Cán bộ hoạt động trong các chương trình/dự án phát triển, tham gia vào việc thiết kế, quản lý dự án, gây quỹ hoặc viết đề xuất dự án. Những người biết về giới và hòa nhập xã hội những mong muốn được thực hành trong thực tế. Những người đang cố gắng giải quyết sự phản kháng trong đội nhóm về các vấn đề giới, và mong muốn tìm ra giải pháp cho các vấn đề đó
 

Phương pháp
Các phương pháp và kỹ năng tập huấn có sự tham gia sẽ được áp dụng trong suốt khóa học. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên sẽ có cơ hội trình bày, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tại chỗ sử dụng các tình huống, trường hợp cụ thể của chính tổ chức/chương trình/dự án của mình. 

Register here

Ask the trainer

  • Expertise
    • Custom Designed Training
    • Organisation and People Management

    Hoai Nguyen

    Trainer/Consultant

For further information, please contact:

Our office in the Vietnam

+84 24 6258 4438Get in contact

“Tôi đã hiểu giới không chỉ là nói về nam giới và nữ giới. Khóa học này đã giúp tôi từng bước lồng ghép giới một cách thực tế vào trong dự án của chúng tôi”