Register
Registration open until 06 Aug 2018
Date
13 Aug 2018 (All day) to 16 Aug 2018 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Result-based management
Language
Tiếng Việt
Course fee
VND 9.000.000 (€335 chưa bao gồm thuế)

Khóa học Quản lý dự án dựa trên kết quả

Ai có thể tham gia:

Nhân viên của các tổ chức có vai trò trong hợp tác quốc tế, những người cần nắm vững các khái niệm và công cụ quản lý dựa trên kết quả, những người muốn quản lý dự án và chương trình một cách hiệu quả trong tổ chức của mình hoặc các tổ chức đối tác.

Register here

Ask the trainer

  • Expertise
    • Advocacy and Policy Influencing
    • Organisation and People Management

    Nguyen Thanh Huong

    Trainer / Consultant

Thông tin liên hệ

+84 (02)4 6258 4438Get in contact

“It is an interactive course, based on real cases that make it come to life. A ‘must’ if you struggle to demonstrate results to your donor.”

Related training