Register
Registration open until 17 Sep 2018
Date
24 Sep 2018 (All day) to 27 Sep 2018 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Writing winning proposals
Language
Tiếng Việt
Course fee
VNĐ 9.000.000 (€ 335, chưa bao gồm thuế)

Kỹ Năng Viết Đề Xuất Hiệu Quả

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho bạn nếu bạn đang quản lý hay là nhân viên làm việc cho các tổ chức tư vấn, tổ chức phi chính phủ, hay các cơ quan thuộc chính phủ và công việc của bạn liên quan đến viết đề xuất dự án cho các gói mời thầu dịch vụ hay những thỏa thuận kêu gọi tài trợ

Register here

Ask the trainer

  • Expertise
    • Advocacy and Policy Influencing
    • Organisation and People Management

    Nguyen Thanh Huong

    Trainer / Consultant

Thông tin liên hệ

+84 (02)4 6258 4438Get in contact

“Khóa học đưa ra cách tiếp cận toàn diện, không chỉ là viết mà là toàn bộ quá trình xây dựng và viết đề xuất (proposal)”

Related training