Register
Registration open until 18 Jun 2018
Date
26 Jun 2018 (All day) to 29 Jun 2018 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Leadership and people management
Language
Tiếng Việt
Course fee
VNĐ 9,000,000 (€335 chưa bao gồm thuế)

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý con người.

Ai nên tham dự khóa học?

Các nhà lãnh đạo chính thức và không chính thức, những nhà quản lý ở tất cả các cấp và những người có mong muốn trở thành lãnh đạo.

Register here

Ask the trainer

  • Expertise
    • Advocacy and Policy Influencing
    • Organisation and People Management

    Nguyen Thanh Huong

    Trainer / Consultant

Thông tin liên hệ

+84 (02)4 6258 4438Get in contact

"This is a very applicable, useful and concise course if you want to improve on leadership and people management and if you are ready to actively participate.”