Register
Registration open until 09 Sep 2020
Date
14 Sep 2020 - 09:00 to 17 Sep 2020 - 17:00
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Management of development projects and programmes
Language
Vietnamese
Course fee
€ 375 (excluding tax)

Giám sát, đánh giá và học tập (MEL)

Đối tượng tham dự:

Giám đốc chương trình hoặc quản lý dự án, cán bộ giám sát và đánh giá hoặc chuyên gia tư vấn. Những người chịu trách nhiệm thực hiện dự án, chương trình hoặc cải tiến hệ thống giám sát & đánh giá trong tổ chức/chương trình/dự án.

Register here

Ask the trainer

  • Expertise
    • Custom Designed Training
    • Organisation and People Management

    Hoai Nguyen

    Trainer/Consultant

Liên hệ văn phòng của chúng tôi

tại Việt Nam

+84 0(24) 6258 4438Get in contact

“Khóa học giúp tôi hiểu được cách làm thế nào để phân tích cả hệ thống và động lực trong các mối quan hệ đối tác. Các mối quan hệ đối tác cần phải được duy trì động lực hợp tác và phản hồi kịp thời thông qua việc lập kế hoạch từ trước”

Related training