Register
Registration open until 30 Aug 2021
Date
13 Sep 2021 (All day) to 16 Sep 2021 (All day)
Training location
Hanoi, Vietnam
Subject
Giám sát, Đánh giá và Học tập
Language
Vietnamese
Course fee
VND 10,500,000 (excluding tax)

Giám sát, Đánh giá và Học tập

Ai có thể tham gia
Giám đốc chương trình hoặc quản lý dự án, cán bộ giám sát và đánh giá hoặc chuyên gia tư vấn. Những người chịu trách nhiệm thực hiện dự án, chương trình hoặc cải tiến hệ thống giám sát & đánh giá trong tổ chức/chương trình/dự án.
 

Phương pháp
Các phương pháp và kỹ năng tập huấn có sự tham gia sẽ được áp dụng trong suốt khóa học. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên sẽ có cơ hội trình bày, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tại chỗ sử dụng các tình huống, trường hợp cụ thể của chính tổ chức/chương trình/dự án của mình. 
 

Register here

Ask the trainer

  • Expertise
    • Custom Designed Training
    • Organisation and People Management

    Hoai Nguyen

    Trainer/Consultant

For further information, please contact:

Our office in the Vietnam

+84 (0)24 6258 4438Get in contact

“Ban đầu tôi tham gia khóa học chỉ với mong muốn tiếp cận các công cụ giám sát đánh giá mang tính tiêu chuẩn, nhưng sau khóa học tôi đã thu được rất nhiều kiến thức và kỹ năng để củng cố hệ thống giám sát"